Klaas de Graaff (*1939) heeft zich in zijn meer dan veertigjarig werkzame leven bezig gehouden met maatschappelijke vraagstukken. Daarvan voor het belangrijkste deel voor het Nederlandse gevangeniswezen als leidinggevende. Uit de open kaftan is een gedicht naar aanleiding van het bekende werk Belijdenissen van Augustinus. Content People verzorgt naast opmaak van cover en binnenwerk ook drukwerkbegeleiding, druk en distributie van de bundel.

Klaas de Graaff (*1939) heeft zich in zijn meer dan veertigjarig werkzame leven bezig gehouden met maatschappelijke vraagstukken. Daarvan voor het belangrijkste deel voor het Nederlandse gevangeniswezen als leidinggevende. Uit de open kaftan is een gedicht naar aanleiding van het bekende werk Belijdenissen van Augustinus. Content People verzorgt naast opmaak van cover en binnenwerk ook drukwerkbegeleiding, druk en distributie van de bundel.