Voor M. en andere liefdesgedichten

Auteur

Theo Koot

Opdrachtgever

Uitgeverij THKT

Datum
Categorie
Boek, Distributie, Drukwerk
Over dit project

Voor M. en andere liefdesgedichten is de vierde  dichtbundel van Theo Koot (1951, Den Haag). Eerder publiceerde de auteur Ik speel met … (2006) , Gedicht voor mijn (klein)kinderen (2014) en Zwarte roos (2016, Heimdall). Ook verscheen roman Eskader des doods (2010).

 

Dohmen Communicatie verzorgde naast opmaak van cover en binnenwerk ook drukwerkbegeleiding, druk en distributie van de bundel.