Summerschool om gevolgen corona aan te pakken Copy

Basisschool De Springplank in het Eindhovense stadsdeel Gestel houdt van 13 tot en met 24 juli een zogeheten Summerschool om leerlingen die tijdens de pandemie mogelijk een achterstand hebben opgelopen op het gebied van taal en rekenen bij te spijkeren.

De Springplank is – voor zover bekend – de eerste school in Eindhoven die gebruik maakt van een speciale subsidie van de Rijksoverheid om de gevolgen van Covid-19 voor scholieren op te vangen. De Gestelse basisschool heeft De Wilde Huiswerkbegeleiding (Eindhoven en Waalre) in de arm genomen om de Summerschool op te zetten en uit te voeren.

52 leerlingen

In het totaal 52 van de 262 leerlingen van De Springplank zijn aangemeld voor de Summerschool. Ze krijgen twee weken lang drie uur per dag (tussen 9.00 en 12.00 uur) zowel inhoudelijke (taal, begrijpend lezen en rekenen) als persoonlijke aandacht. ,,Het is niet alleen het wegwerken van een achterstand”, zegt directeur Michelle Evers van De Springplank. ,,We richten ons ook op het sociaal-emotionele aspect van deze leerlingen. Door leerlingen de Nederlandse taal meer eigen te laten maken durven ze zich beter te uiten en draagt dit bij aan hun zelfvertrouwen.”

,,We hebben ervoor gekozen om een extern bedrijf in te schakelen”, zegt directeur Evers. ,,Het team heeft een druk jaar achter de rug waarin veel werk is verzet en is toe aan een verdiende vakantie.” Toch staan er een paar docenten voor de klas. ,,Ze hebben zich vrijwillig aangemeld.”

Taal van de ouders

De zomercursus komt als geroepen voor De Springplank. ,,We hebben 62 verschillende nationaliteiten op school”, zegt directeur Evers. ,,Een deel spreekt thuis de taal van hun ouders en alleen op school en met vriendjes Nederlands. Net als in de schoolvakanties hebben we gezien dat tijdens de coronacrisis hun Nederlands achteruit is gegaan.”

Onder scholen is grote belangstelling voor de subsidieregeling van de Rijksoverheid, die twee jaar loopt. Evers: ,,Wij hebben er voor gekozen om direct een aanvraag in te dienen én meteen aan de slag te gaan. Wij denken dat de kinderen de hulp nu het beste kunnen gebruiken.”